Funet FileSenderin tietosuojaseloste / Privacy policy of Funet FileSender

Palvelun nimiName of the service
Funet FileSender – filesender.funet.fiFunet FileSender – filesender.funet.fi
Henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöController of the personal data file and a contact person
CSC - Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy
PL 405 (Keilaranta 14), 02101 ESPOO

Puh. 09-457 2001, Fax 09-457 2302

Marita Pajulahti
asiakaspalvelu @ csc.fi
CSC - IT Center for Science Ltd.
P.O. Box 405 (Keilaranta 14), FI-02101 ESPOO, Finland

Tel. +358 9 457 2001, Fax +358 9 457 2302

Marita Pajulahti
servicedesk @ csc.fi
Henkilötietojen käyttötarkoitusThe purpose of the processing of personal data
Kerättäviä henkilötietoja ja lokeja käytetään
 • käyttöoikeuksien hallintaan
 • palvelun käytön kannalta välttämättömien sähköposti-ilmoitusten automatisoituun lähettämiseen
 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
 • palvelun kehittämiseen ja tilastointiin
Personal data and log files are used for
 • user authorization
 • automated sending of email messages necessary for use of the service
 • monitoring the load and capacity of the server and the network
 • working out technical problems and investigating abuse of the service
 • statistics and development of the service
Käsiteltävät tiedotProcessed data
Seuraavat henkilötiedot noudetaan kotiorganisaatiosi Identity Provider -palvelimelta aina, kun kirjaudut palveluun:
 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • yksilöllinen tunniste käyttäjän tunnistamiseksi (eduPersonPrincipalName, ks. funetEduPerson-skeema)
Tiedoston jaon yhteydessä tietokantaan tai lokiin tallentuu lisäksi
 • vastaanottajien sähköpostiosoitteet
 • siirrettävän tiedoston nimi ja koko
 • lähettäjän IP-osoite
 • lähettäjän mahdollinen viesti vastaanottajalle
 • aikaleima
Following personal information is fetched from the Identity Provider server of your home organisation every time you log in to the service: When sharing a file via the service, also following data is stored to the database or log:
 • email addresses of the recipients
 • name and size of the shared file
 • sender's IP address
 • sender's message to the recipients (if given)
 • timestamp
Henkilötietojen säilytysaikaRetention of personal data
Henkilötietoja säilytetään, kunnes käyttäjä erikseen pyytää tietojensa poistoa rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä. Personal data is stored until the user asks removing the data from the contact person of the service.
Henkilötietojen suojaamisen periaatteetPrinciples of protecting personal data
Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu TLS-tekniikalla. Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Palvelin on suojattu palomuurilla, yhteydenottokanavia on rajattu ja ohjelmistojen tietoturvapäivityksiä seurataan. In the network TLS technology is used to protect personal data. In the service the personal data file is protected by personal user accounts and authorisation of administrators. The server is protected by firewall and security updates are followed by administrators.
Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminenRegular disclose of personal data to third parties
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Personal data is not regularly disclosed to third parties.
Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTransfer of personal data outside the EU or EEA
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Personal data shall not be transferred outside the European Union or the European Economic Area.
Rekisteröidyn tarkistusoikeusRight of access personal data on him/her
Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön. To check what personal data is stored about you contact the contact person above.
Virheellisten tietojen oikaisuRectification
Jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä, ota yhteys kotiorganisaatioosi. Contact your home organisation to correct the personal data that is fetched from there.